Chi tiết phòng

Số lượng khách tối đa 3
Kích thước giường 1 giường đôi lớn & 1 giường đơn