Phòng hội Nghị Jay

  • Phòng hội Nghị Jay
  • Phòng hội Nghị Jay
  • Phòng hội Nghị Jay
  • Phòng hội Nghị Jay
  • Phòng hội Nghị Jay
  • Phòng hội Nghị Jay
  • Phòng hội Nghị Jay
  • Phòng hội Nghị Jay

<39.877>
<39.878> Trung tâm hội nghị ở tầng 17 với 04 phòng đầy đủ các thiết bị có công suất 50-250 khách. Jay Grand Khách sạn là đối tác lý tưởng cho việc tổ chức các hội nghị, chương trình hội thảo, các sự kiện chính thức & ăn tối bên Gala của các tổ chức của gia đình
<39.879>