Phòng hội Nghị Jay

  • dsc_4549copy.jpg
  • dsc_4570.JPG
  • tu-son-2.jpg
  • dsc_4548acopy.jpg
  • dsc_4557acopy.jpg
  • dsc_4561acopy.jpg
  • dsc_4552copy.jpg
  • tu-son.jpg

<39.877>
<39.878> Trung tâm hội nghị ở tầng 17 với 04 phòng đầy đủ các thiết bị có công suất 50-250 khách. Jay Grand Khách sạn là đối tác lý tưởng cho việc tổ chức các hội nghị, chương trình hội thảo, các sự kiện chính thức & ăn tối bên Gala của các tổ chức của gia đình
<39.879>